Fotos: Tony Esparís

Canon

O Canon é o instrumento do que menos información nos proporciona o Pórtico da Gloria.


Xa que no Pórtico non hai información do número de cordas, tivemos que deducilo das dimensións xerais. A nosa reprodución ten vinte ordes dobres de cordas de metal.


Tampouco o Pórtico amosa ningún tipo de ponte, nin aberturas sonoras. Sí presenta con todo detalle dous tipos diferentes de plectros.


É un instrumento feito de pezas ensambladas.

Segundo o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela (S. XII)

Construido por César Árias e Francisco Luengo

Para saber máis pódense consultar as seguintes publicacións:

"El Pórtico de la Gloria, Música, Arte y Pensamiento", 1988 editado por Cuadernos de Música en Compostela,

"Los Instrumentos del Pórtico de la Gloria", 1993 editado por Fundación Barrié de la Maza,

“Instruments à cordes du Moyen Age”, 1999 CERIMM, Fondation Royaumont, editado por Créaphis,

Instrumentos de Corda Medievais”, Lugo 2000 editado por Deputación Provincial de Lugo.

Contáctanosmailto:info@actus.org.es?subject=asunto%20del%20mensajeActus.htmlshapeimage_1_link_0
EventosEventos.htmlEventos.htmlshapeimage_2_link_0
PublicaciónsPublicacions.htmlPublicacions.htmlshapeimage_3_link_0
InicioActus.htmlActus.htmlshapeimage_4_link_0
Instrumentos medievaisInstrumentos.htmlInstrumentos.htmlshapeimage_5_link_0