Capela Compostelana

    Capela Compostelana formouse coa intención de poñer "nuevamente en luz" a música dos séculos XVI, XVII e XVIII.


    A nosa interpretación parte do uso das técnicas vocais e instrumentais propias de cadanseu periodo e estilo que abordamos, camiño idóneo, ao noso entender,  para  comprender e disfrutar unhas obras lonxanas para nós no tempo. Deste xeito tentamos aprender, con humildade e respecto, a práctica daqueles músicos contemporáneos delas.

 

    Os integrantes do conxunto formáronse no eido da música antiga, e ben o azar ou a necesidade xuntounos no fin do mundo, que é Compostela.


    Desde o ano 1988 Capela Compostelana ten feito concertos por diferentes lugares de España, Europa e Estados Unidos, participando en prestixiosos ciclos adicados á música antiga; entre eles: Festival de Vitoria, Via Stellae, Semana de Música Antigua de Estella, Festival Internacional de Deia, Concerts de Música Barroca de Palma, Auditorio de Galicia, Metropolitan de New York, "Festival de Musique Sacree" de San Maló…

Algúns programas destacados de

Capela Compostelana

Monográfico José de Vaquedano

(1642-1711)Luzes y cariños

“Villancico para la procesión del Corpus Christie”

para dous tiples, tenor e acompañamentoA lo Charro

“Villancico a duo para Navidad”

Tiple, tenor e acompañamento


Celebrad, Oh mortales

“Villancico a duo del Santísimo”

Tiple, alto e acompañamento


Por donde, di

“Villancico para la traslación del Santísimo Sacramento

en el Real Templo de San Payo”

Para voz soa, con violón obrigado e acompañamento


Clarines de Zafir

“Villancico al Apóstol”

para dous tiples, tenor e acompañamento


Sonata a tres


Cuidado sentidos

“Villancico al Santísimo”

para tiple, tenor, duas vihuelas, violón e acompañamento


Lamentación “Manum Suam Misit Hostis”

“a seis con vigüelas”

1991

Capela Compostelana

son:

Dirección: Francisco Luengo

Miro Moreira

Lambert Climent

Jordi Ricart

Miquel Ramón


Francisco Luengo

Ventura Rico

Itziar Atucha

Alfredo Barrales

Juan Carlos de Mulder

Daniel Carranza

Fernando Sánchez

Felipe Rodríguez

Fernando López Pan

contratenor

tenor

baritono

baixo


vihuela de arco

vihuela de arco

vihuela de arco

vihuela de arco

vihuela de mano

vihuela de mano

baixón

chirimía

clave e órgano

Et tibi redetur

Sicut cervus

Sitivit anima mea

Fantasía I

O quantus luctus

Fantasía II

Ad Dominum cum tribularer

Sagittae potentis

Fantasía III

Super flumina Babilonis

Fantasía IV

Exsultate Deo

Missa: “O quam gloriosum est regnum”

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Benecdictus

Agnus


Olando di Lasso (1542-1594)

J.P. de Palestrina (c.1525-1594)


Ambrosio de Cotes (c.1550-1603)

J.P. de Palestrina

Ambrosio de Cotes

J.P. de Palestrina


Ambrosio de Cotes

J.P. de Palestrina

Ambrosio de Cotes

J.P. de Palestrina

T. L. de Victoria (c.1548-1611)

I


Cantata “Actus Tragicus”

“Gottes Zeit ist die Allerbeste Zeit” BWV 106

  1. J. S. Bach (1685-1750)II


Jephte

Oratorio a seis voces e baixo continuo

Giovanni Carissimi (1605-1674)

Capela Compostelana

son:

Dirección: Francisco Luengo

Laura Alonso Padín

Joana Llabrés

Miro Moreira

Lambert Climent

Lluís Vilamajó

Jordi Ricart


Ernesto Schmied

Fernando Paz

Francisco Luengo

Xurxo Varela

Alba Fresno

Alfonso Morán

Daniel Carranza

Fernando Sánchez

Manuel Vilas

Fernando López Pan

Marcos Vázquez

soprano

soprano

contratenor

tenor

tenor

baritono


frautas de pico

frautas de pico

vihuela de arco

vihuela de arco

vihuela de arco

violone

arquilaúde

baixón

arpa de dous ordes

clave e órgano

percusión

G. Ph. Telemann

(1681-1767)Trio en Sol menor

oboe, viola da gamba e continuo

Adagio - vivace - adagio - allegro


Sonata en Mi menor

viola da gamba e continuo

Cantabile - allegro - recitativo - arioso - vivace


Sonata en Mi menor

oboe e continuo

Largo - allegro - grave - vivace


J. Froberger (1616-1667)

Suite en Sol menor

clavecín

Allemande - gigue - courante - sarabande


G. Ph. Telemann


Trio en Sol mayor

oboe, viola da gamba e continuo

Cantabile - vivace - affetuoso - allegro

Capela Compostelana

son:

Dirección: Francisco Luengo

Claudia Engel

Francisco Luengo

Xurxo Varela

Fernando López Pan

oboe barroco

viola da gamba

viola da gamba

clavecín

Capela Compostelana

son:

Dirección: Francisco Luengo

Marta Almajano

Miro Moreira

Lambert Climent


Francisco Luengo

Ventura Rico

Alfredo Barrales

Alfonso Morán

Daniel Carranza

Fernando López Pan

soprano

alto

tenor


vihuela de arco

vihuela de arco

vihuela de arco

violone

teorba

clave e órgano

Cuidado sentidos

“Villancico para la procesión del Corpus Christie”

para dous tiples, tenor e acompañamento


Atención, que hoy empieza

“Cantada sola con violón al Santísimo Sacramento”


Por donde, di.

“Villancico para la traslación del Santísimo Sacramento

en el Real Templo de San Payo”

Para voz soa, con violón obrigado e acompañamento


Celebrad, oh mortales

“Villancico a duo del Santísimo”

Para tiple, alto e acompañamento


Concerto

para clavecín, dous violíns, viola e acompañamento

Andantino - Largo - Rondó


Como pudiera ser

“Cantada para tenor, violines y acompañamiento”

Recitado y aria

Recitado y aria


Oh, admirable

Cantada a tres


Si pelícano amante

Cantada para alto, violíns e acompañamento


De vuestro amor y pena

“Villancico” a dúo con violíns

Sinfonía - recitativo - aria

José de Vaquedano (1642-1711)
Joaquín García (1710-1779)José de Vaquedano

Villancico para la traslación del Santísimo Sacramento

en el Real Templo de San Payo

Para voz sola, con violón obligado y acompañamiento


Anónimo (Catedral de Astorga)
Francisco Hernández y Llana (Catedral de Astorga)

Anónimo (Catedral de Astorga)Sebastian Thomas (1756 Catedral de Astorga)Francisco Hernández y Llana (Catedral de Astorga)

Capela Compostelana

son:

Dirección: Francisco Luengo

Miro Moreira

Lambert Climent

Martín Domínguez

Salvador Vicente

Francisco Luengo

Alfonso Morán

Fernando López Pan

alto

tenor

violín barroco

violín barroco

viola da gamba

violone

clavecín

La Rosa que Reyna

Tiple, vihuela de arco soprano,

vihuela de arco e acompañamento

Sosieguen

Tiple, vihuela de arco e acompañamento

Suite en trio

Canzón-corrente  I - corrente II I - Balletto - Gagliarda

Y pues que nada sirve

Tiple, vihuela de arco e acompañamento

Matribus suis dixerunt

Lamentación 2ª de Venres Santo

Para tiple e acompañamento

Manum suam misit hostis

Lamentación 2ª de Xoves Santo

Para tiple 2 vihuelas de arco e acompalñamento

Por donde, di

Villancico para la traslación del Santísimo Sacramento

en el Real Templo de San Payo

Para voz sola, con violón obligado y acompañamiento

Juan de Navas (1647-1709)

Tiple, vihuela de arco soprano,

vihuela de arco baixo e acompañamento

Sebastián Durón (1660-1716)


  1. B.de Salma y Salavedre


Antonio Literes (1673-1747)

Tiple, vihuela de arco e acompañamento

José de Vaquedano (1642-1711)Antonio V. Roel del Rio (+1767

Para tiple e acompañamento


José de Vaquedano

Capela Compostelana

son:

Dirección: Francisco Luengo

María Giménez

Xurxo Varela

Valentín Novio

Francisco Luengo

soprano

vihuela de arco

teorba e guitarra barroca

vihuelas de arco soprano e baixo

O divino e o profano no barroco español

  1. Dietrich Buxtehude

  2. (1637-1707)


“Membra Jesu Nostri”

Ad pedes - Ad genua - Ad manus - Ad latus - Ad pectus - Ad cor - Ad faciem

Capela Compostelana:

Pablo Gastaminza

Elsa Ferrer

Pablo Ruibal

Maika Novoa

violín barroco

violín barroco

viola da gamba

viola da gamba

Francisco Luengo

Valentín Novio

Alfonso Morán

Fernando López Pan

viola da gamba

teorba

violone

órgano

Continuo:

Coro de Cámara do Orfeón Caixa Galicia Terra a Nosa

Capela Compostelana

Aida López

Laura F. Alcalde

José Hernandez

Lambert Climent

Xurxo Varela

soprano

soprano

contratenor

tenor

baritono

Solistas:

Capela Compostelana

son:

Dirección: Francisco Luengo

Pablo Gastaminza

Francisco Luengo

Xurxo Varela

Valentín Novio

violín barroco

viola da gamba

viola da gamba

teorba e guitarra barroca

Teatro Principal

Santiago de Compostela

Vespro della Beata Vergine

Claudio Monteverdi (1567-1643)

violín barroco

violín barroco

cornetto

cornetto

sacabuche contralto

sacabuche tenor

sacabuche baixo

baixón

violone

teorba

arpa de tres ordes

clave e órgano

viola da gamba

Orfeón Terra a Nosa

Intérpretes

Solistas de la Capilla Musical de la Catedral de Santiago

Capela Compostelana

Elsa Ferrer

Angel Sampedro

Arnau Rodón Sadurní

Lluis Coll

Jordi Giménez

Ramón Pérez

Francisco Javier Benegas

Fernando Armiño

Alfonso Morán

Valentin Novio

Manuel Vilas

Bruno Forst

Francisco Luengo

Solistas:

Monica Piccinini, Isabel Álvarez, sopranos

Elena Ruíz, alto

Lambert Climent, Gerardo López, Diego Neira, tenores

Danielle Carnovich, Xurxo Varela, baixos

1992

Catedral de Astorga

Musica en la Catedral de Astorga II

1994

Auditorio de Galicia

Santiago de Compostela

1995

Auditorio de Galicia

Santiago de Compostela

1997

Colexiata Santa María la Real

Xunqueira de Ambía

2000

Centro Galego

Lisboa

2002

O Nacimento da Sonata

Diversas cidades

2003

Mosteiro de “Os Jerónimos”

Lisboa

2006

Diversas cidades españolas

Suite (Terpshicore 1612)

Pavane de Spaigne-Spagnoletta

Courante1 - Courate II

Ballet des Amazones - Ballet du Roy

Volta - Gallarda


Canzona XXII (1628)

detta “La Nicolina”

Canzona XVIII

detta “La Masotti

Canzona XXIII

detta “La Franciotta”


Danza de  Hachas


Browning


Fantasía “La Gamba”


Sonata en La menor

Adagio - allegro - adagio

allegro - adagio -  aria

courante - giga -sarabanda

(variatio)   adagio - ciaconi - adagio

M.Praetorius (1571-1621)


G. Frescobaldi (1583-1643)


Antonio Martin y Coll (1660-1734)


Elway Bevin (c.1554-1638)


Vicenzo Ruffo (c.1508-1587)


J. M. Nicolai (1629-1685)

2001

Mosteiro de Samos

Capela Compostelana

son:

Dirección: Francisco Luengo

Francisco Luengo

Xurxo Varela

Baldomero Barciela

Valentín Novio

violas da gamba soprano e baixo

viola da gamba

viola da gamba

laude e teorba

Dirección: Miro Moreira

Dirección: Miro Moreira

Le Tableau  de l’Operation de la Taille (5º libro)


L’aspect de l’apareil–Fremissement en le voyant–Resolution pour y monter

Parvenu jusqu’au haut–Descente dudit l’apareil–Reflexions serieuses

Entrelassement des soyes entre les bras et les jambes–Icy se fait l’incision

Introduction de la tenette–Icy l’on tire la piere–Icy l’on perd quasi la voix

Eciulement du sang–Icy l’on oste les soyes–Icy l’on vous transport dans le lit

Les Relevailles


Suite en la mineur (5º libro)


Prelude “Le Soligni”

Allemande “La Facile”

Sarabande

La Marieé

Gigue

Menuet I - Menuet II - Double


Couplets de Folies (2º libro)


Deuxieme suite a III violes (4º libro)


Caprice

Allemande

Courante

Paysane gracieuse

Sarabande

Gigue

Muzette

Capela Compostelana

son:

Francisco Luengo

Xurxo Varela

David Rollán

Bruno Forst

viola da gamba

viola da gamba

guitarra barroca

clavecín

2008

Mosteiro de Sobrado

Festival Via Stellae

La Chambre du Roy

Obras para viola da gamba de Marin Marais (1656-1728)

Dirección: Francisco Luengo

Coro Universitario  de Santiago de Compostela

Capela Compostelana

Cancioneiro de Palacio

Pasa el agoa

Sol enzima

Tres morillas


Diferencias sobre “El Canto del Caballero”

Por unos puertos arriba

La tricotea

Ave color vini clari

Rodrigo Martínez


Cancioneiro da Colombina

Propiñan del Melyor

Que bonito niño chiquito


Cancioneiro de Upsala

En la fuente del rosel

Yo me soy la  morenica

De los álamos vengo

Faralaran


Tres III, sobre el canto llano de  la Alta


Cancioneiro de Medinacelli

Prado verde y florido

Aquella voz de Cristo

Huyd, huyd

Corten espadas afiladas

Di, matadora


Anónimo

Anónimo

Anónimo


Antonio de Cabezón (c.1510-1566)

Antonio de Ribera

Alonso

  1. J.Ponce

AnónimoAnónimo

AnónimoJuán Vázquez

Anónimo

Juán Vázquez

Anónimo


Antonio de Cabezón (1528-1566)Fancisco Guerrero

Anónimo

Francisco Guerrero

Anónimo

Anónimo

El Tañer con el Cantar

Capela Compostelana:

Ignacio Suárez

Alejandro Villar

María Elena Medina

Francisco Luengo

Valentín Novio

Marcos Mato

frautas de pico

frautas de pico

viola da gamba

viola da gamba

vihuela

percusión

Elena Sobrino

Diego Neira

Pablo Mato

Xurxo Varela

Solistas:

Sonata quarta

Violín, viola da gamba e baixo continuo

Sonata seconda

Violín  e baixo continuo

allegro - adagio - allegro

adagio - allegro - adagio

allegro - adagio


Sonata en Re mayor

Viola da gamba  e baixo continuo

Sen indicación de tempo

Sen indicación de tempo

Allegro - vivace


Sonata III

Violín, viola da gamba e baixo continuo

Vivace - allegro - lento

andante - gigue


Sonata en sol

Violín, viola da gamba e baixo continuo

Sonata terza a due

Violín, viola da gamba e baixo continuo

Allegro - adagio - presto


Sonata seconda a due

Violín, viola soprano e baixo continuo

Grave - allegro - adagio

allegro - adagio - largo

adagio - adagio - largo

Dario Castello (c. 1590-c.1630)
Dietrich Buxtehude (1637-1707)Paolo Cima (c. 1570-c.1622)


J. Rosenmüller (1619-1684)

O Nacemento da Sonata

Francisco Luengo, viola da gamba, William Waters, teorba e guitarra barroca e Bruno Forst, clavecín no programa “Os instrumentos do continuo”  Mosteiro de San Domingos de Bonaval, Santiago (2003)

Dirección: Miro Moreira

Capela Compostelana

soprano

tenor

tenor

barítono

unha película de

Fernando Cortizo

2010

Participación de

Capela Compostelana

na gravación da banda sonora de

Hispaniae Lux


corneta

Chirimías e baixonciños

sacabuche tenor

baixón

violone

arpa de duas ordes

viola da gamba

viola da gamba

órgano

Compostela Organum Festival

Hieronymus Bildstein

(c 1580-c 1626)


Hispaniae Lux


José de Vaquedano

(1642-1711)Ave Regina Coelorum

A 4 e acompañamento


Adjuvanos Deus

A 4 e acompañamento


Dixit Dominus

a 6


Missa a 4

Kirye

Gloria

Credo

Sanctus

Agnus


Pan por pan (1696)

“Villancico a 6 al Santísimo,

con Vigüelas”


Por donde, di (1707)

“Villancico para la traslación del Santísimo Sacramento

en el Real Templo de San Payo”

Para voz soa, con violón obrigado e acompañamento


Cuidado sentidos (1695)

“Villancico al Santísimo”

para tiple, tenor, duas vihuelas de arco, violón e acompañamento


Peregrino, espera (1684)

“a tres e acompañamento”


Luzes y cariños

“Villancico para la procesión del Corpus Christie”

para dous tiples, tenor e acompañamento


Oh, admirable sacramento”

“a tres e acompañamento”


¿Que le Diré a Esta Bella Zagala? (1674)

“Villancico a 8 a Nª Sª da Concepción”


Ah de la tumba sacra

“Villancico a 8 ao ApóstoloObras de temática xacobea de H. Bildstein e José de Vaquedano,

que foi Mestre de Capela da Catedral de Santiago de Compostela

Intérpretes

Solistas


Isabel Álvarez, soprano

Ainhoa Zubillaga, mezzo-soprano

Gerardo López, tenor

Jordi Ricart, baritono


Manuel Pascual

Daniel Carbonell

Ramón Pérez

Hugo Kestteman

Alfonso Morán

Manuel Vilas

Francisco Luengo

Xurxo Varela

Bruno Forst

Director: Miro Moreira

Instrumentistas

Sopranos:

Aída López Carrera

Malena Pazos Pintor

Cecilia Rodríguez Morán

Elena Sobrino Fernández

Altos:

Óscar Mato Collazo

Sonia Miriam Rohrer Sobrino

Martín Viaño García

Tenores:

Chema Ares Pérez

Pablo Mato Collazo

Diego Neira Sinde

Baixos:

Alfredo López Moure

Luís Martínez Sánchez

Xurxo Varela Díaz

    Capela Compostelana dedica unha parte importante do seu traballo á recuperación e difusión da música galega renacentista e barroca. Neste ámbito editou os discos "José de Vaquedano, Maestro de Capilla de la Catedral de Santiago de Compostela" (Ed. Edigal) e "Villancicos a Santiago" (Ed. Fonti Musicali), con obras inéditas da Catedral de Santiago de Compostela. Prepara actualmente próximas gravacións con música española deste período.

    Colabora asiduamente co “Orfeón Caixa Galicia Terra a Nosa”, e a “Capilla Musical de la Catedral de Santiago”.

Pan por pan…

Fragmento

Actus Tragicus

Sonatina

Fragmento

Actus Tragicus Gottes Zeit Fragmento

Actus Tragicus

In deine Hände Fragmento

Jephte

Transivit Fragmento

Jephte

Plorate Fragmento

2011

Vésperas Solemnes

800 Aniversario

Catedral de Santiago de Compostela

6 de Maio de 2011

GUIÓN

INTONATIO: Deus in adjutorium meum intende (Canto chan)


HYMNUS: O lux et decus Hispaniae (T. L. de Victoria 1548-1611)


ANTIPHONA I: Domus mea. Primi Toni

PSALMUS 109: Dixit Dominus. Primi Toni (J. de Vaquedano 1642-1711)

Antiphona I

ANTIPHONA II: Bene fundata est

PSALMUS 116: Beatus vir. Octavi Toni (T. L. de Victoria)

Antiphona II


ANTIPHONA III: Domum tuam Domine

PSALMUS  111: Laudate Jeerusalem. Septimi Toni (T. L. de Victoria)

Antiphona III


CAPITULUM: Fratres: Jam non estis hospites


RESPONSORIUM: Constitues eos Principes


HOMILIA


ANTIPHONA: Sanctificavit Dominus. Primi Toni (A. V. Roel del Río 1705-1767)

MAGNIFICAT. Primi Toni (Cantorais de Polifonía da Catedral de Santiago)


PRECES

ORATIO

BENEDICTIO

VERSUS: Benedicamus Domino

Regina Caeli (Cantorais de Polifonía da Catedral de Santiago)

Intérpretes

SOLISTAS

DIRECTOR: Miro Moreira


corneta

chirimías e “bajoncillos”

sacabuche tenor

baixón

violone

arpa de dúas ordes

viola da gamba

viola da gamba

órgano


Arnau Rodón

Daniel Carbonell

Ramón Pérez

Hugo Kestteman

Alfonso Morán

Manuel Vilas

Francisco Luengo

Xurxo Varela

Bruno Forst

Isabel Álvarez, soprano

David Azurza, contratenor

Martín Viaño, contratenor

Gerardo López, tenor

Diego Neira, tenor

Jordi Ricart, barítono

Consagración

da

Catedral de Santiago de Compostela

7 de Maio de 2011

PROCESIÓN

ITINERARIUM CRUCIS (Joam Trillo 2011)

(Iacobi Ecclesiae consecrationis)ENTRADA

SANCTIFICAVIT DOMINUS (A. V. Roel del Río 1705-1767)ORDINARIO DA MISA

MISSA A 4 (J. de Vaquedano 1642-1711)


Kyrye

Glori

Sanctus

AgnusACLAMACIÓN DO EVANXEO

AleluyaCREDO


ET INCARNATUS EST (Nemesio Garcia Carril)CANTOS PROCESIONAIS DA EUCARISTÍA


VILLANCICOS AL SSMO. SACRAMENTO (J. de Vaquedano)

VILLANESCAS ESPIRITUALES (F. Guerrero 1528-1599)

OVEJA PERDIDA (J. Méndez 1937-1983)

Intérpretes

SOLISTAS

DIRECTOR: Miro Moreira


corneta

chirimías e “bajoncillos”

sacabuche tenor

baixón

violone

arpa de dúas ordes

viola da gamba

viola da gamba

órgano


Arnau Rodón

Daniel Carbonell

Ramón Pérez

Hugo Kestteman

Alfonso Morán

Manuel Vilas

Francisco Luengo

Xurxo Varela

Bruno Forst

Isabel Álvarez, soprano

David Azurza, contratenor

Martín Viaño, contratenor

Gerardo López, tenor

Diego Neira, tenor

Jordi Ricart, barítono

800 Aniversario

Luzes y cariños

Fragmento

Por donde, di…

Fragmento

Lamentación “Manum Suam”

Fragmento

Contáctanosmailto:info@actus.org.es?subject=asunto%20del%20mensajeActus.htmlshapeimage_16_link_0
EventosEventos.htmlEventos.htmlshapeimage_17_link_0
PublicaciónsPublicacions.htmlPublicacions.htmlshapeimage_18_link_0
InicioActus.htmlActus.htmlshapeimage_19_link_0
Instrumentos medievaisInstrumentos.htmlInstrumentos.htmlshapeimage_20_link_0