Foto: Tony Esparís

Segundo as ménsulas do Pazo de Xelmírez (s. XIII), Santiago de Compostela

Construidas por Francisco Luengo

Foto: Tony Esparís

Instrumento monóxilo de plectro, de catro cordas, un dos favoritos dos xograres no século XIII.


É o antecesor dos cistros. Ata onde podemos saber probablemente  se tocaba rasgueando.

Citola

Para saber máis pódense consultar as seguintes publicacións:

"El Pórtico de la Gloria, Música, Arte y Pensamiento", 1988 editado por Cuadernos de Música en Compostela,

"Los Instrumentos del Pórtico de la Gloria", 1993 editado por Fundación Barrié de la Maza,

“Instruments à cordes du Moyen Age”, 1999 CERIMM, Fondation Royaumont, editado por Créaphis,

Instrumentos de Corda Medievais”, Lugo 2000 editado por Deputación Provincial de Lugo.

Saltarello

Intérprete: Valentín Novio

Contáctanosmailto:info@actus.org.es?subject=asunto%20del%20mensajeActus.htmlshapeimage_3_link_0
EventosEventos.htmlEventos.htmlshapeimage_4_link_0
PublicaciónsPublicacions.htmlPublicacions.htmlshapeimage_5_link_0
InicioActus.htmlActus.htmlshapeimage_6_link_0
Instrumentos medievaisInstrumentos.htmlInstrumentos.htmlshapeimage_7_link_0