Instrumentos medievais

Segundo o Pazo de Xelmírez (S. XIII)

Santiago de Compostela

Construida por Francisco Luengo

Segundo o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela (S. XII)

Construido por  César Árias e Francisco Luengo

Segundo o Pórtico da Gloria

da Catedral de Santiago de Compostela

Construido por César Árias  e Francisco Luengo

Segundo o Pazo de Xelmírez

Construida por Francisco Luengo

Segundo o Pórtico da Gloria

da Catedral de Santiago de Compostela

Construido por Francisco Luengo.

Foto: Christian Raulthttp://prolyra.free.fr/Christian_Rault_luthier/index.htmshapeimage_1_link_0

Segundo o Pórtico da Gloria

da Catedral de Santiago de Compostela

Construido por César Árias e Francisco Luengo

Segundo o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela

Construido por César Árias e Francisco Luengo

Foto: Tony Esparís

Foto: Tony Esparís
Foto: Tony Esparís
Foto: Tony Esparís
Foto: Christian Raulthttp://prolyra.free.fr/Christian_Rault_luthier/index.htmshapeimage_5_link_0
Foto: Tony Esparís
Foto: Tony Esparís
Foto: Tony Esparís
Foto: Christian Raulthttp://prolyra.free.fr/Christian_Rault_luthier/index.htmshapeimage_9_link_0
Foto: José A Limeres y Germán Limeres
Foto: José A Limeres y Germán Limeres
Contáctanosmailto:info@actus.org.es?subject=asunto%20del%20mensajeActus.htmlshapeimage_12_link_0
EventosEventos.htmlEventos.htmlshapeimage_13_link_0
PublicaciónsPublicacions.htmlPublicacions.htmlshapeimage_14_link_0
InicioActus.htmlActus.htmlshapeimage_15_link_0