Fotos: Tony Esparís

Arpa

Este instrumento está construido a partir dos datos obtidos das dúas arpas representadas no Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago.


Ten dezanove cordas de tripa. A nota máis grave é Sol.


A caixa harmónica non ten aberturas sonoras, e está feita dun bloque de madeira escavada.

Cantiga de Santa María

Intérprete: M. Vilas

Segundo o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela (S. XII)

Construida por  Francisco Luengo

Para saber máis pódense consultar as seguintes publicacións:

"El Pórtico de la Gloria, Música, Arte y Pensamiento", 1988 editado por Cuadernos de Música en Compostela,

"Los Instrumentos del Pórtico de la Gloria", 1993 editado por Fundación Barrié de la Maza,

“Instruments à cordes du Moyen Age”, 1999 CERIMM, Fondation Royaumont, editado por Créaphis,

Instrumentos de Corda Medievais”, Lugo 2000 editado por Deputación Provincial de Lugo.

Contáctanosmailto:info@actus.org.es?subject=asunto%20del%20mensajeActus.htmlshapeimage_1_link_0
EventosEventos.htmlEventos.htmlshapeimage_2_link_0
PublicaciónsPublicacions.htmlPublicacions.htmlshapeimage_3_link_0
InicioActus.htmlActus.htmlshapeimage_4_link_0
Instrumentos medievaisInstrumentos.htmlInstrumentos.htmlshapeimage_5_link_0